Vecka 6

Är det viktigt att studera lycka? - Jönköping University

Hej!

Denna vecka har präglats av sjukdom och förberedelser inför nationella prov. I början av veckan var sjukfrånvaron bland elever och personal stor men i takt med att dagarna gått har allt fler elever och personal kommit tillbaka till skolan.

Nästa vecka genomförs de nationella proven i svenska. De består av två delar läsförståelse och två textuppgifter. Proven genomförs på tisdag och torsdag. En förberedelselektion kommer att genomföras under måndagen och information kommer då att skickas med hem. Eleverna får gärna ta med en extra frukt dessa dagar då vi av erfarenhet vet att det kan behövas påfyllning av energi mellan proven. Skolan kommer att förse eleverna med ett enklare mellanmål.

Under vecka 5 har utvecklingssamtalen startat i klass 6A. Dessa genomförs till och med vecka 7. Återkom gärna snarast med de tider som passar er. Än finns tider kvar att boka. Dokumentet finns nedan.
Tider för utvecklingssamtal VT-22

Det börjar närma sig skolval inför högstadiet för våra elever. Ta del av information om det i följande dokument: Informationsbrev åk 7 2022

Nästa vecka
Matematik: Algebra och mönster
Svenska: Läsförståelse och textproduktion
Engelska: Fantastic Mr. Fox
Kemi: Matens kemi
Teknik: Hållfasthet
Geografi: Människor i världen
Bild: Parafras
Historia: Frihetstiden

Veckans ordspråk: “Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka”

Ha en riktigt trevlig helg!
Jannika, Marcus, Simon