Vecka 44

Hej,

Då var det efterlängtade höstlovet här! Vi önskar alla en riktigt härlig ledighet!

Ta del av nedanstående information från skolledning och skolsköterska om vaccination samt skollämning.

211021 Brev vårdnadshavare Skattkärr skollämning
Informationvårdnadshavarevaccination25november

”Till vårdnadshavare,

Region Värmland har skickat ut information, hälsodeklaration samt medgivande gällande erbjudande om vaccination mot covid-19 för elever 12-15 år. Vaccination kommer att ske via skolan, påminner därför om att lämna in hälsodeklaration samt medgivande i slutet kuvert till klasslärare snarast möjligt. Klasslärare vidarebefordrar sedan kuverten till skolsköterska.

Med vänlig hälsning

Marina Simonsen skolsköterska”

Under vecka 45 kommer Skattkärrsskolan att ha Läsvecka. Vi kommer då att lägga extra fokus på läsning av många olika slags texter, både som högläsning, i grupp  och enskild läsning.

Vi kommer även under vecka 45 starta de muntliga Nationella Proven i svenska.

Veckans ordspråk: “Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Ha ett riktigt trevligt lov!
Marcus, Simon, Jannika