Vecka 12

Hej,

Det är kul att lära sig saker! Just nu fokuserar vi mycket på att förbereda oss inför de nationella proven i engelska som skrivs tisdag och torsdag vecka 14.

Nästa vecka besöks klassen av Michaela som är skolsköterska och Elin som är kurator. De kommer att hålla i en intressant hälsoutbildning som består av tre lektionstillfällen som ligger utspridda under våren.

Den 31/3 kommer Emanuel att åka till badhuset med de elever som var sjuka eller inte klarade simmålen i åk 4. De elever det gäller har informerats om detta. De kommer att åka buss till badhuset i Kristinehamn.

Nästa vecka
Matematik: Skala
Svenska: Språklära och läsning
Engelska: Förberedelser inför nationella prov
Biologi: Människokroppen
Teknik: Hållfasthet
Geografi: Människor i världen – Pararbete
Bild: Parafras
Historia: Gustavianska tiden + Repetition inför prov v.13

Läxor

Onsdag: Språkvalsläxa
Torsdag
: Engelska – Träna på och lär in de oregelbundna verb du fått.
English homework – Irregular verbs week 12

Veckans ordspråk: “Never stop learning, because life never stops teaching.”

Ha en trevlig helg!
Jannika, Simon, Marcus, Isabelle, Alva och Hevi