Prov vecka 46

Pedagogisk planering i Skolbanken: SO Samhällskunskap

Hej,

Under vecka 46 kommer eleverna i årkurs 6 att skriva prov i Samhällskunskap – Ekonomi och arbete.
6A – tisdag 16/11
6B – onsdag 17/11
6C – Onsdag 17/11
Eleverna har fått material för att repetera sådant vi tidigare gått igenom. Då några elever varit frånvarande i början av veckan vill jag även dela denna information här också. Nedan följer dokument som täcker kunskapsmål, vad eleverna ska träna på, frågor som vi kommer att arbeta med i skolan fram till provtillfället, samt en sammanfattning av vad vi gått igenom under lektionerna.

Ekonomi och arbete
Inför prov – Samhällskunskap – Ekonomi och arbete åk6 HT21
Frågor Ekonomi och arbete

Vänliga hälsningar, Marcus